Πίνακας επισκέψεων στο ΚΠΕ

Το Κ.Π.Ε. Ιεράπετρας- Νεάπολης, στα πλαίσια της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια βίου Μάθηση», Άξονας Προτεραιότητας 7, που χρηματοδοτείται από Εθνικούς πόρους, προγραμματίζει κατά το σχολ. έτος 2015-2016, την υλοποίηση προγραμμάτων αειφόρου εκπαίδευσης περιβαλλοντικών ομάδων της Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης.

Μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ τον Πίνακα των σχολείων που θα επισκεφθούν το ΚΠΕ το σχολικό έτος 2015-2016: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΠΕ ΙΕΡ ΝΕΑΠ 2015-16

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.