ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ιεράπετρας – Νεάπολης (Λασιθίου), στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»  με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου παρέχεται επιμόρφωση εκπαιδευτικών και προγράμματα αειφόρου εκπαίδευσης μαθητών,  προβαίνει σε έρευνα αγοράς.

Η έρευνα αγοράς διεξάγεται για να καλύψει τα έξοδα σίτισης των συμμετεχόντων στις επιμορφώσεις και στα  προγράμματα  αειφόρου εκπαίδευσης που θα υλοποιήσει  το ΚΠΕ καθώς και στις λειτουργικές δαπάνες κατά την περίοδο από 1/10/2018 έως και 31/12/2018.

Γίνεται παρακράτηση φόρου σε τιμολόγια πώλησης 4% (εφόσον το τιμολόγιο υπερβαίνει τα 150 ευρώ επί της καθαρής αξίας), ενώ σε τιμολόγια ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών 8%. Η εξόφληση θα γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού (κατά προτίμηση Τράπεζα Πειραιώς) από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ (περίπου εντός 6μήνου).

Την προκήρυξη μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΓΙΑ_ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ_ΟΚΤ_18-ΔΕΚ_18

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο ΚΠΕ Ιεράπετρας – Νεάπολης σε κλειστό φάκελο μέχρι την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018 στις 12:00. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής παρακαλούμε επικοινωνήστε τηλεφωνικά μαζί μας στο 2842023103. Η ταχυδρομική διεύθυνση είναι: ΚΠΕ Ιεράπετρας Νεάπολης, Οδυσσέα Ελύτη Τ.Κ. 72200 Ιεράπετρα.

 

Γνωρίζοντας το Γεωπάρκο Σητείας, τα σπήλαια και τις εκπαιδευτικές διαδρομές του

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ιεράπετρας – Νεάπολης Λασιθίου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση   της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης διοργανώνει, διήμερο σεμινάριο στην Αειφόρο Εκπαίδευση το Σάββατο 25 και την Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2017, με θέμα:

«Γνωρίζοντας το Γεωπάρκο Σητείας, τα σπήλαια και τις εκπαιδευτικές διαδρομές του»

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι  να γνωρίσουν οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί το Γεωπάρκο Σητείας και τις εκπαιδευτικές δυνατότητες που προσφέρει. Το Σεμινάριο θα είναι διάρκειας 11 ωρών και απευθύνεται σε είκοσι  30 εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης.

Ολόκληρο το κείμενο της προκήρυξης καθώς, το  πρόγραμμα καθώς και τους επιλαχόντες μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ: ΓΕΩΠΑΡΚΟ ΣΗΤΕΙΑΣ 25.26.11.17

Εισαγωγικό σεμινάριο στην Αειφόρο Εκπαίδευση

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ιεράπετρας ? Νεάπολης Λασιθίου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση   της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης διοργανώνει, διήμερο εισαγωγικό σεμινάριο στην Αειφόρο Εκπαίδευση την Παρασκευή 10 και το Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2017, με θέμα:

«Προσεγγίζοντας την περιβαλλοντική εκπαίδευση μέσω της θεατρικής αγωγής»

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι  να γνωρίσουν οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί τα προγράμματα του ΚΠΕ Ιεράπετρας-Νεάπολης και των άλλων ΚΠΕ της Κρήτης, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης Προγραμμάτων Αειφόρου Εκπαίδευσης, καθώς και παιδαγωγικές τεχνικές που μπορούν να αξιοποιήσουν στο σχολείο τους στη διάρκεια του Προγράμματος Π. Ε,. Το Σεμινάριο θα είναι διάρκειας 7 ωρών και απευθύνεται σε σαράντα  40 εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (20 εκπαιδευτικοί Α/θμιας Εκπ/σης και 20 εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπ/σης) της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. Οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών θα γίνουν στην παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6PMvMK7FNUjlJUnq1MLoyDE6ManNa8fpFZ7xYQMYnCgFLwg/viewform?usp=sf_link

μέχρι την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου στις 23:59.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο μέσω της ηλεκτρονικής αίτησης.

 

Στο επιμορφωτικό σεμινάριο προτεραιότητα θα έχουν εκπαιδευτικοί:

α) που δεν έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια σε ΚΠΕ.

β) που υλοποιούν περιβαλλοντικό πρόγραμμα αυτή τη σχολική χρονιά.

Σε περίπτωση που υπάρχουν κενές θέσεις θα συμμετάσχουν και άλλοι εκπαιδευτικοί.

Ολόκληρο το κείμενο της προκήρυξης καθώς και το ενδεικτικό πρόγραμμα μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΣΕΜ_ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ_ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ_kpe_ier_okt_2017.10.10.17

Αίτημα έγκρισης υλοποίησης Προγραμμάτων αειφόρου εκπαίδευσης

«Αίτημα έγκρισης υλοποίησης Προγραμμάτων αειφόρου εκπαίδευσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης και των Περιβαλλοντικών Ομάδων τους στο ΚΠΕ Ιεράπετρας-Νεάπολης κατά τους μήνες Οκτώβριο έως και Δεκέμβριο του σχολ. έτους 2017-2018»

Το Κ.Π.Ε. Ιεράπετρας- Νεάπολης στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση   της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προγραμματίζει κατά τους μήνες Οκτώβριο έως και Δεκέμβριο του σχολ. έτους 2016-2017, την υλοποίηση προγραμμάτων αειφόρου εκπαίδευσης περιβαλλοντικών ομάδων της Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης.

Σας διαβιβάζουμε τους πίνακες με τις σχολικές ομάδες Α&Β/θμιας εκπ/σης που επιλέξαμε, σε συνεργασία με τους υπεύθυνους σχολικών δραστηριοτήτων, ώστε να συμμετάσχουν στα προγράμματα αειφόρου εκπαίδευσης κατά το τρέχον σχολικό έτος.

Το ΚΠΕ Ιεράπετρας ? Νεάπολης, θα καλύψει από το ΤΔΕ: το βιολογικό δεκατιανό για όλους τους μαθητές και συνοδούς εκπαιδευτικούς,

 Πίνακας Αποδεκτών

  1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  2. ΔΝΣΕΙΣ ΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΩΝ: Λασιθίου,
  3. ΔΝΣΕΙΣ ΒΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΩΝ:Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου, Χανίων,  Δυτικής Θεσσαλονίκης

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Σχολεία Α/θμιας εκπαίδευσης

Α/Α

Σχολείο

Αρ. Μαθ

Τμήμα

Πρόγραμμα

Ημερομ.

Εκπαιδευτικοί

1

2ο Δ.Σ. Αγίου Νικολάου

38

Β1+Β2

Πεύκα και φρύγανα μαζί.

31/10/2017

Νεκταρία Μικέογλου

 Αικατερίνη Δατσέρη

2

2ο Δ.Σ. Αγίου Νικολάου

48

Γ1+Γ2

Πεύκα και φρύγανα μαζί.

7/11/2017

Αναστασία Γκίκα

Αμαλία Ψυλλάκη

3

1ο Δ.Σ. Αγίου Νικολάου

35

Ε1+Ε2

ΑΠΕ για τον τόπο; Ή τόπο για τις ΑΠΕ;

14/11/2017

Ιωάννης Μαθιουδάκης

 Ευγενία Κλώντζα

4

1ο Δ.Σ. Αγίου Νικολάου

50

ΣΤ1+ΣΤ2

Πεύκα και φρύγανα μαζί.

15/11/2017

Χαράλαμπος Αλεξάκης Ευάγγελος Βασιλάκος

5

2ο Δ.Σ. Αγίου Νικολάου

44

ΣΤ1+ΣΤ2

Πεύκα και φρύγανα μαζί.

16/11/2017

Άννα Παπαδοπούλου

 Ιφιγένεια Γρηγορίου

6

5ο Νηπιαγωγείο Ιεράπετρας

18

 

Του κήπου μας οι μυρωδιές.

28/11/2017

Κυριακή Κουρούπη

 Μαρία Μαμαντάκη

7

5ο Νηπιαγωγείο Ιεράπετρας

 

18

 

Ένα πρωινό παρέα με τον Μπραμιανούλη.

29/11/2017

Ηλιοπούλου Σοφία

8

5ο Νηπιαγωγείο Ιεράπετρας

18

 

Η διατροφή του τόπου μας, διατροφή για τον τόπο μας.

30/11/2017

Μαρία Χατζηανδρέου

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Σχολεία Β/θμιας εκπαίδευσης

Α/Α

Σχολείο

Αρ. Μαθ

Τμήμα

Πρόγραμμα

Ημερομ.

Εκπαιδευτικοί

1

2ο ΓΕΛ Ιεράπετρας

30

Α+Β Λυκείου

Ο εγκέλαδος και η παρέα του.

4/12/2017

Γιώργος Βουλόγκας

Χρήστος Μιχαήλ

2

Γυμν. Ελευθερίου Βενιζέλου (2ο Γυμν Χανίων)

30

Περιβαλλοντική Ομάδα

Σταλαγματιά σταλαγματιά αδειάζει η στάμνα η πλατιά.

22 & 23/11/2017

Καλλιβρετάκη Αργυρώ Μανουσογιαννάκη Σοφία

 

 

 

Ο Υπεύθυνος του ΚΠΕ Ιεράπετρας ? Νεάπολης 

                                                                                                             Μυλωνάκης Ευστράτιος 

Έγκριση σχολικού προγράμματος 1ου Δημ. Σχ. Ιεράπετρας

Έγκριση σχολικού προγράμματος  «Η διατροφή του τόπου μας, διατροφή για τον τόπο μας» με το 1ο Δημ. Σχ. Ιεράπετρας στο πλαίσιο του υπο ίδρυση «δικτύου Διατροφή περιβάλλον και υγεία».

Το ΚΠΕ Ιεράπετρας ? Νεάπολης, στο πλαίσιο του υπό ίδρυση  Θεματικού Περιφερειακού Δικτύου, με θέμα «Διατροφή περιβάλλον και υγεία», θα υλοποιήσει πιλοτικά το νέο πρόγραμμα του «Η διατροφή του τόπου μας, διατροφή για τον τόπο μας» στο χώρο του ΚΠΕ  με δύο τμήματα Δ τάξης του 1ου Δημ. Σχ. Ιεράπετρας. Προβλέπεται να συμμετάσχουν 50 μαθητές και 2 εκπαιδευτικοί.

Πίνακας 1 

Σχολεία

Α/Α

Σχολείο

Αρ. Μαθητ.

Τμήμα

Ημερομηνία

Εκπαιδευτικοί

1

1ο Δημ. Σχ.  Ιεράπετρας

 

25

 

Δ1

16/10/2017

Αγαπουλάκη Χρυσή

2

1ο Δημ. Σχ.  Ιεράπετρας

 

 

25

 

Δ2

17/10/2017

Παρσωτάκης Νικόλαος

 Παρακαλούμε για την έγκριση των προγραμμάτων. 

Ο Υπεύθυνος του ΚΠΕ Ιεράπετρας – Νεάπολης 

Μυλωνάκης Ευστράτιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ιεράπετρας ? Νεάπολης (Λασιθίου), στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»  με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου παρέχεται επιμόρφωση εκπαιδευτικών και προγράμματα αειφόρου εκπαίδευσης μαθητών,  προβαίνει σε έρευνα αγοράς.

Η έρευνα αγοράς διεξάγεται για να καλύψει τα έξοδα σίτισης και διαμονής των συμμετεχόντων στις επιμορφώσεις και στα  προγράμματα  αειφόρου εκπαίδευσης που θα υλοποιήσει κατά την περίοδο από 10/10/2017 έως και 31/08/2018.

Την προκήρυξη μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ_ ΟΚΤ_17 – ΑΥΓ_ 2018

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο ΚΠΕ Ιεράπετρας ? Νεάπολης σε κλειστό φάκελο μέχρι την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017 στις 12:00. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής παρακαλούμε επικοινωνήστε τηλεφωνικά μαζί μας στο 2842023103. Η ταχυδρομική διεύθυνση είναι: Οδυσσέα Ελύτη Τ.Κ. 72200 Ιεράπετρα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για Η/Υ

Το ΚΠΕ Ιεράπετρας-Νεάπολης,  στο πλαίσιο χρηματοδότησης από το περιφερειακό ταμείο ανάπτυξης Κρήτης, προκηρύσσει ανοικτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς προκειμένου να προμηθευτεί 8 (5+3) μονάδες Η/Υ χωρίς οθόνες με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται παρακάτω κατ΄ ελάχιστον. Παρακαλούμε να δώσετε σχετική προσφορά.

 

Χαρακτηριστικά για τους πέντε (5) Υπολογιστές:

Κουτί (Case):…………………………. Midi

Τροφοδοτικό: ……………………….. 550 Watt

Μητρική:………………………………. 1151 Socket με DDR4 και εξόδους DVI-D και VGA

Επεξεργαστής:……………………….. i5-7400 1151s

Μνήμη RAM:…………………………. DDR4/8GB

Σκληρός δίσκος:……………………… SSD 240GB

Σκληρός δίσκος:……………………… HDD 3,5?? Sata III 1TB

Οπτικά μέσα:…………………………. DVD Recorder

Λειτουργικό εγκατεστημένο:……. WIN 7PRO 64bit ή WIN 10 64bit

Εγγύηση:………………………………. 3 χρόνια Service & Parts

Χαρακτηριστικά για τους τρείς (3) Υπολογιστές:

Κουτί (Case):…………………………. Midi

Τροφοδοτικό: ……………………….. 550 Watt

Μητρική:………………………………. 1151 Socket με DDR4 και εξόδους DVI-D και VGA

Επεξεργαστής:……………………….. i3-7100 1151s

Μνήμη RAM:…………………………. DDR4/8GB

Σκληρός δίσκος:……………………… HDD 3,5?? Sata III 500GB

Οπτικά μέσα:…………………………. DVD Recorder

Λειτουργικό εγκατεστημένο:……. WIN 7PRO 64bit ή WIN 10 64bit

Εγγύηση:………………………………. 3 χρόνια Service & Parts

 

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν σε κλειστό φάκελο στο χώρο του ΚΠΕ ή στο Ταχυδρομείο το αργότερο μέχρι τις 9 Οκτωβρίου 2017. Παρακαλούνται όσοι προμηθευτές καταθέσουν προσφορά στο ταχυδρομείο να μας ενημερώσουν με FAX ή με mail το αργότερο μέχρι τις 9 Οκτωβρίου 2017. Για τυχόν ερωτήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2842023103.

Στις τιμές να αναγράφεται ο αναλογούν ΦΠΑ.

Την προκήρυξη μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ 8 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Νοεμβριος2017

Καλή σχολική χρονιά

Το ΚΠΕ Ιεράπετρας Νεάπολης εύχεται σε όλους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς καλή σχολική χρονιά 2017-2018.

Ελπίζουμε και φέτος η συνεργασία μας με τα σχολειά και τους πολίτες να είναι δημιουργική. Η φετινή παιδαγωγική ομάδα είναι ίδια με την περυσινή: Στρατής Μυλωνάκης, υπεύθυνος, Χάρης Βουμβουλάκης, αναπληρωτής υπεύθυνος, Τσαντηράκη Σοφία, Ζουρμπάκη Μάγδα και Έλσα Δρούγκα, μέλη της Π.Ο. του ΚΠΕ.

Σας περιμένουμε με νέα και ανανεωμένα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που θα αναρτηθούν προσεχώς.

Καλή αντάμωση και καλή συνεργασία.

«Προσεγγίζοντας την περιβαλλοντική εκπαίδευση μέσω της θεατρικής αγωγής»

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ιεράπετρας ? Νεάπολης Λασιθίου σε συνεργασία με το Σύλλογο φίλων θεάτρου Ιεράπετρας και στο πλαίσιο του έργου  «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)-Περιβαλλοντική Εκπαίδευση του νέου επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στους άξονες προτεραιότητας 6,8 & 9 διοργανώνει, διήμερο θεματικό σεμινάριο στην Αειφόρο Εκπαίδευση την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2017, με θέμα:

 

«Προσεγγίζοντας την περιβαλλοντική εκπαίδευση μέσω της θεατρικής αγωγής»

Τα ονόματα των εκπαιδευτικών που έχουν επιλεγεί να παρακολουθήσουν το σεμινάριο μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ: ΟΝΟΜΑΤΑ_ΣΕΜ_ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ_ΑΓΩΓΗΣ_kpe_ier_feb_2017

Την Προκήρυξη καθώς και το πρόγραμμα του σεμιναρίου μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΣΕΜ_ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ_ΑΓΩΓΗΣ_kpe_ier_feb_2017