Notice: Η register_sidebar κλήθηκε εσφαλμένα. Δεν ορίστηκε id στα στοιχεία πίνακα για "Πλευρική στήλη 1" της πλευρικής στήλης. Προκαθορίζονται στο "sidebar-1". Χειροκίνητα καθορίστε το id σε "sidebar-1" για σίγαση της ειδοποίησης και κρατήστε το υπάρχων περιεχόμενη της πλευρικής στήλης. Παρακαλώ δείτε τη σελίδα Debugging in WordPress για περισσότερες πληροφορίες. (Το μήνυμα αυτό προστέθηκε στην έκδ. 4.2.0.) in /unitswww2/unitswww23/las/kpe-ierap/kpeierap/public_html/wp-includes/functions.php on line 4161 Notice: Το add_custom_background είναι παρωχημένο από την έκδοση 3.4.0 και μετά! Χρησιμoποιήστε το add_theme_support( 'custom-background', $args ). in /unitswww2/unitswww23/las/kpe-ierap/kpeierap/public_html/wp-includes/functions.php on line 3853 Χωρίς κατηγορία | ΚΠΕ Ιεράπετρας – Νεάπολης

Archive for the ‘Χωρίς κατηγορία’ Category

«Η διατροφή ως παράγων ευζωίας και αειφορίας»

ΘΕΜΑ: Σεμινάριο Περιφερειακού θεματικού δικτύου «Διατροφή περιβάλλον & υγεία» – Τελικό πρόγραμμα.   Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ιεράπετρας – Νεάπολης  διοργανώνει διήμερο  σεμινάριο  για 50 εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο της πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020»  με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και […]

Περιοχές Natura 2000 της Κρήτης: ιστορίες χιλιάδων ετών

Το ΚΠΕ Ιεράπετρας Νεάπολης σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σας προσκαλεί σε επιμορφωτική ημερίδα παρουσίασης του εκπαιδευτικού προγράμματος «Περιοχές Natura 2000 […]

Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ιεράπετρας – Νεάπολης (Λασιθίου), στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014 – 2020»  με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου παρέχεται επιμόρφωση εκπαιδευτικών και προγράμματα αειφόρου εκπαίδευσης μαθητών,  προβαίνει σε έρευνα αγοράς. Η έρευνα αγοράς […]

Δοκιμή

Δοκιμή τεστ

◇ ‘아…사라호’ 태풍에 떠밀리

◇ ‘아…사라호’ 태풍에 떠밀리듯 북상한 66가구 1959년 9월 17일 논산출장샵 오전, 당시 24살이었던 정씨는 추석 차례를 막 지낸 후 쏟아지는 빗줄기를 걱정스레 바라보고 있었다. 비는 그칠 줄 모르고 더 세차게 내려 경북 울진군의 작은 마을을 통째로 삼켜버렸다. 물살에 휩쓸려 통째로 떠내려가는 초가집 지붕 위에서 살려달라고 외치는 영주출장샵 사람들을 정씨는 그저 바라만 볼 수밖에 없었다. 의정부출장샵 […]

문 대통령과 김 위원장은 이날 오?

문 대통령과 김 위원장은 이날 오후 9시 2분께 경기장으로 함께 입장했으며, 이들이 모습을 드러내자 경기장을 메운 15만명가량의 북한 주민들은 기립박수와 환호를 보냈다. 5대 안전 위반 행위는 ▲ 기초 안전 질서 위반(구명조끼 미착용, 출입항 허위 신고, 정원 초과) ▲ 영업 구역 및 영업시간 위반 ▲ 음주 운항·선내 승객 음주 ▲ 항 내 과속 운항 ▲ 선박 […]

프라이팬·냄비 코팅제는 물론이??

프라이팬·냄비 코팅제는 물론이고 햄버거·피자 등 패스트푸드 포장지 및 용기, 방수 등산복, 일회용 종이컵, 전자레인지용 팝콘 봉지, 오염방지 카펫, 소화기 분사액 등에 광범위하게 쓰인다. 이산가족 화상상봉과 영상편지 교환 우선 해결키로 (평양 서울=연합뉴스) 평양공동취재단 장용훈 기자 = 문재인 대통령과 김정은 국무위원장은 19일 이산가족문제의 근본적 해결을 위해 상설면회소를 조기에 개소하기로 합의했다. (오클랜드=연합뉴스) 고한성 통신원 = 뉴질랜드에서 고등학생이 학교 […]

시리아 정부의 지방선거는 내전 ??

시리아 정부의 지방선거는 내전 초기 2011년 12월 이후 약 7년 만이다. 이는 세전 가격으로, 국내에 출시되는 아이폰 가격은 이보다 훨씬 높다. 의료진 모두가 안도의 한숨을 내쉬었다… 비스페놀A는 여성의 난포액, 양수, 모체, 태아에서도 검출된다는 사실이 밝혀졌고, 월경주기나 가임력에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 것으로 지적된다. 송고교육청 전교생 전수조사·수사 의뢰…경찰 조사 착수 (광주=연합뉴스) 장아름 기자 = 광주의 […]

부동층으로 분류될 수 있는 응답??

부동층으로 분류될 수 있는 응답자는 19%였다.. 세이프라이드 브이센트리는 차량 보안을 실시간으로 안정적으로 모니터링하고 취약점을 발견할 수 있는 AI(인공지능) 머신러닝(Machine Learning)과 딥러닝(Deep Learning) 기술을 활용해 결정적이고 휴리스틱한 사이버 위협을 방지하는 기능을 제공한다. 시리아에서 러시아 군용기가 격추되면서 중동발 위기감이 높아졌고, 자칫 중동의 원유공급을 위축시키는 요인으로 작용하지 않겠느냐는 분석이 나왔다. 잡지는 최근 지지도가 하락하는 문 대통령이 이를 통해 […]

따라서 향후 미중 무역전쟁이 걷??

따라서 향후 미중 무역전쟁이 걷잡을 수 없는 파국으로 치달으면서 세계경제를 혼란 속으로 밀어 넣을지, 극적인 대화 국면으로 전환될지에 관심이 쏠린다. 입주한 각 도공의 준비 기간이 좀 길었다. 중국 역시 파키스탄에 상환 능력을 넘어선 자금을 투자해 경제위기를 초래했다는 비판을 받는다. 쿡은 «많은 혁신과 가치를 제공한다면 기꺼이 그것에 대해 대가를 지불할 사람들의 영역이 있다는 것을 늘 생각해왔다»면서 […]