Προσωπικό

Το ΚΠΕ Ιεράπετρας ιδρύθηκε με την υπ’ αριθμ. 66659/Γ7/03-07-2006 απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (Φεκ. 993 τ. Β’/26-07-2006) μετά από πρόταση του Δήμου Ιεράπετρας .

Η λειτουργία του άρχισε στις 25-06-2007 με πενταμελή ομάδα των εκπαιδευτικών Δασκαλάκη Παύλο (υπεύθυνος), Πανδώρα Ιωάννου (αναπληρώτρια υπεύθυνη), Ευστράτιο Μυλωνάκη, Μαγδαληνή Ζουρμπάκη και Χαρίδημο Βουμβουλάκη έως τη λήξη της θητείας τους στις 31/08/2009.
Το σχολικό έτος 2010 – 2011 το ΚΠΕ λειτούργησε με τους Δασκαλάκη Παύλο (υπεύθυνος) και Ευστράτιο Μυλωνάκη (αναπληρωτής υπεύθυνος).
Για τα σχολικά έτη 2011-2012 έως 2014-2015 η παιδαγωγική ομάδα διαμορφώνεται ως εξής:
Δασκαλάκη Παύλο (υπεύθυνος), Ευστράτιο Μυλωνάκη (αναπληρωτής υπεύθυνος), Μαγδαληνή Ζουρμπάκη, Σοφία Τσαντιράκη και Χαρίδημο Βουμβουλάκη.

Το σχολικό έτος 2013-2014 αποσπάστηκε στο ΚΠΕ ο Δημήτρης Λιανόπουλος, Γυμναστής, σε αντικατάσταση της Μάγδας Ζουρμπάκη η οποία έχει γονική άδεια για το διάστημα αυτό.

Από αριστερά: Στρατής Μυλωνάκης, Δημήτρης Λιανόπουλος, Παύλος Δασκαλάκης, Σοφία Τσαντιράκη, Χάρης Βουμβουλάκης.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

από αριστερά

Παύλος Δασκαλάκης 

Υπεύθυνος
Παιδαγωγικής Ομάδας ΚΠΕ

Μηχανολόγος-Δάσκαλος

big-blue@ier.forthnet.gr

Σοφία Τσαντηράκη 

 

 

Μέλος της Π.Ο.

Φυσικών Επιστημών

sofia.tsantiraki@gmail.com

Μαγδαληνή Ζουρμπάκη 

 

 

Μέλος της Π.Ο.

Δασκάλα

Ευστράτιος Μυλωνάκης 

Αναπληρωτής υπεύθυνος

Δάσκαλος

emylonakis@sch.gr

Χαρίδημος ΒουμβουλάκηςΜέλος της Π.Ο.Διπλ. Ναυπηγός
Μηχανολόγος Μηχανικός
cvoum@yahoo.gr

Η προηγούμενη παιδαγωγική ομάδα του ΚΠΕ Ιεράπετρας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

από αριστερά: Πανδώρα Ιωάννου, Χαρίδημος Βουμβουλάκης, Παύλος Δασκαλάκης, Ευστράτιος Μυλωνάκης, Μαγδαληνή Ζουρμπάκη.