Σεμινάριο Δικτύου : «Υγροτ(ρ)οπο?ποιώ τη συμπεριφορά μου»

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ιεράπετρας – Νεάπολης, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια βίου Μάθηση», Άξονας Προτεραιότητας 7, Υποέργο 2, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς πόρους, διοργανώνει στις 13 και 14 Δεκεμβρίου 2013, στο Δήμο Σητείας Λασιθίου, επιμορφωτικό σεμινάριο για τους συντονιστές εκπαιδευτικούς περιβαλλοντικών ομάδων που τα σχολεία τους συμμετέχουν στο δίκτυο. Το σεμινάριο διοργανώνεται στα πλαίσια του δικτύου «Υγροτ(ρ)οπο…ποιώ τη συμπεριφορά μου», στα πλαίσια του θεματικού έτους «Ενεργός Πολίτης»  και έχει τίτλο:

«Ο μαθητής, ως ενεργός πολίτης, σχεδιάζει την αειφορική

διαχείριση των υγροτόπων της Κρήτης»

Το σεμινάριο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς που είναι συντονιστές περιβαλλοντικών ομάδων (Π.Ο) σχολικών μονάδων της Κρήτης και είναι ενταγμένες στο θεματικό δίκτυο «Υγροτ(ρ)οπο…ποιώ τη συμπεριφορά μου». Υπολογίζεται να λάβουν μέρος 45 περίπου εκπαιδευτικοί.

Τα ονόματα των συμμετεχόντων στο σεμινάριο μπορείτε να τα κατεβάσετε από εδώ: seminario_diktyou_ygrotopon_ KPE Ier_ ar.prot. .168_27.11.13_mono_onomata_ortho (διορθομένο)

Το τελικό πρόγραμμα του σεμιναρίου μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ:programma_sem_13_14_2013_teliko (Προσοχή η 1η Συνεδρία αφορά μόνο τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του δικτύου)

Ολόκληρο το κείμενο της προκήρυξης καθώς και το πρόγραμμα του σεμιναρίου μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ: prokirixi_seminariou_diktyou_Ygrotopon_ KPE_Ier_ ar.prot.162_14.11.13

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.