Φωτογραφίες

Για φωτογραφίες του ΚΠΕ επισκευτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.facebook.com/kpeierapetras