Πρόσθετο Υλικό

Σύνδεσμος για τις εισηγήσεις του σεμιναρίου «Προσεγγίζοντας την περιβαλλοντική εκπαίδευση μέσω της θεατρικής αγωγής» που πραγματοποιήθηκε στις 17&18 Φεβρουαρίου 2017.
https://drive.google.com/drive/folders/0B6dF7LifsTafNTEySnpkQjdtWDQ?usp=sharing

 

Σύνδεσμος για τις εισηγήσεις του σεμιναρίου σεμιναρίου δικτύου υγροτόπων που πραγματοποιήθηκε στις 25-26&27 Νοεμβρίου 2016 στο Καρύδι Σητείας.

https://drive.google.com/drive/folders/0B6dF7LifsTafVHJ5RHMyU0gzOUU?usp=sharing